آئين نامه تشكيل مجامع و انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين