خدمات خدمات رفاهی اعضاء هتل بین المللی لاله تهران

هتل بین المللی لاله تهران

آدرس: تهران، خیابان دکتر فاطمی
تلفن: 88965021 و 88966021-021
میزان تخفیف: 20% تخفیف در قیمت اتاق ها