خدمات خدمات رفاهی اعضاء هتل های اسپیناس

هتل های اسپیناس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، شماره 126 تلفن: 83844-021

آدرس: جاده رشت- آستارا، 5 کیلومتری بندر آستارا تلفن: 5252700-0182

میزان تخفیف: 20% در قیمت اتاق ها

 

_3