خدمات خدمات رفاهی اعضاء اطلاعیه هواپیمایی ماهان

اطلاعیه هواپیمایی ماهان


بسمه تعالی

 

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین می رساند که مطابق توافقنامه فیمابین این اتاق و "شرکت هواپیمایی ماهان" مبنی بر اخذ تخفیفات جهت صدور بلیط مستقیم از ایران به کلیه مسیرهای هوایی خارجی (چین و کلیه کشورها)، اعضاء اتاق ایران و چین می توانند با تکمیل فرم درخواست تخفیف ماهان از 20% تخفیف نرخ بلیط بهره مند گردند.

دبیرخانه اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین


etelaeye0