پیش بینی افزایش رشد اقتصادی برای چین


پکن - برآوردهای یک مرکز تحقیقاتی نشان می دهد رشد اقتصادی چین در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه خلق چین روز دوشنبه گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد مصرف داخلی و سرمایه گذاری در ساختارهای زیربنایی در پایان سال 2012 روند افزایشی دارد.

این مرکز رشد اقتصادی چین در این مدت را هشت ممیز چهار دهم درصد برآورد کرده که یک درصد بیشتر از سه ماهه قبل از آن است.

در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی چین به هفت ممیز چهار دهم درصد رسید که پایین ترین میزان از سال 2009 میلادی بود.

مرکز تحقیقات اقتصاد دانشگاه خلق چین رشد اقتصادی کشورش در کل سال 2012 میلادی را هشت درصد پیش بینی کرده است.

این رقم یک ممیز سه درصد کمتر از سال 2011 است.

این مرکز تحقیقاتی تاکید کرده مشکل اقتصادی امسال چین به سختی بحران سال های1997 و 2008 نیست .

در آن دوران رکود و بیکاری مشکل اساسی چین بود.

رشد اقتصادی چین برای سال 2013 میلادی 9 ممیز سه دهم درصد پیش بینی شده است.


خبرگزاری ایرنا