برای سال 92 ؛ نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده 6 درصد شد


سازمان امور مالياتي کشور، نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي در سال 92 را 6 درصد اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه اعلام کرد: براساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر کرده است، نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1392 ، شش درصد (6% ) است.
به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي شود كه از ابتداي سال 1392 در كليه مبادلات اقتصادي فيمابين ( عرضه كالاها و ارايه خدمات عمومي ) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد ( 6/3 درصد ماليات و 4/2 درصد عوارض ) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ کنند.