طي11 ماهه گذشته صورت گرفت: صدور بيش از يك ميليارد و 900 ميليون دلار خدمات فني ومهندسي


طي 11ماهه منتهي به بهمن ماه سال جاري ارزش صادرات خدمات فني ومهندسي به مرز يك ميليارد و 976 ميليون دلار رسيد.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)؛ طي 11 ماهه گذشته از ميان ده قلم عمده صادراتي كالاهاي غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي بيشترين از لحاظ  ارزشي به ترتيب متعلق به « قير نفت » به ارزش 964 ميليون دلار و با رشد 43.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ، سيمان پور تلند (به استثناي سيمان سفيد ) به ارزش  733ميليون دلار با رشد 38درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال و سنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن به ارزش 738 ميليون دلار و با رشد 22درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.
برپايه اين گزارش ؛ طي 11 ماهه گذشته سهم ارزش صادرات غير نفتي به تفكيك هر قاره با بيشترين فراواني متعلق به قاره آسياكه 91.6درصد كل صادرات را نسبت به چهار قاره ديگر را حايز شده است كه به ميزان 26 ميليارد و 762ميليون دلار  بوده است./