خدمات خدمات رفاهی اعضاء شرکت حمل و نقل Aramex

شرکت حمل و نقل Aramex

اعضای محترم اتاق ایران و چین  با ارائه معرفی نامه از سوی این اتاق می توانند از 10 درصد تخفیف در نرخ حمل کالاهای ورودی و خروجی (در پرداختهای نقدی) بهره مند گردند.

مدت قرارداد: از خرداد 1392 به مدت یک سال