رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با پانا: سیاست دولت یازدهم حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها است

خبرگزاری پانا: رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با تاکید براینکه آزادسازی قیمت ها سیاستی منطقی است ، گفت : سیاست دولت یازدهم بیشتر در حوزه های اقتصادی ایجاد ثبات است تا در شرایط تثبیت اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد .

یدالله صادقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا ، در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم معتقد به آزادسازی اقتصادی است آیا معنای آن افزایش قیمت کالاها نسبت به شرایط کنونی خواهد بود ، خاطرنشان کرد:سازمان حمایت در این خصوص تصمیم گیری و اظهار نظر می کند اما آزادسازی قیمت ها سیاستی منطقی است که منافع هر دو بخش مصرف کننده و تولید کننده را در بر دارد .

وی ادامه داد: سیاست دولت یازدهم بیشتر در حوزه های اقتصادی ایجاد ثبات است تا در شرایط تثبیت اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد .

جلسات ستاد تنظیم بازار چانه زنی برای افزایش قیمت نیست
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران درباره درخواست برخی تولید کنندگان برای افزایش قیمت کالاها ، عنوان کرد: کمیته ای در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که مباحث مربوط به تولید ،صادرات و واردات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و مواد اولیه مورد نیاز برای دام و طیور را نیز مورد بررسی های کارشناسی قرار می دهد .

وی ادامه داد: بررسی قیمت تمام شده کالاهای اساسی الزاما به معنای چانه زنی برای افزایش قیمت نیست و تعطیل شدن یک هفته ای ستاد تنظیم بازار بنا به دلایل همزمانی با سایر جلسات بوده و به معنای طفره رفتن از افزایش قیمت برخی تولیدات نیست .

جلسات ستاد تنظیم بازار ادامه دارد

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت:جلسات ستاد تنظیم بازار ادامه دارد اما برگزاری این جلسات به معنای افزایش قیمت کالاها نخواهد بود .