برگزاري نشست تخصصی نقد وبررسی کتاب جامعه و فرهنگ چین

نشست تخصصی نقد وبررسی کتاب جامعه وفرهنگ چین به همت سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی درسالن شبستان بخش  بین الملل  بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، در این نشست که صبح امروز(13 ارديبهشت) برگزار شد، محمد علی سابقی،دکتر ستوده ودکتر منصوری درباره نقد وبررسی کتاب جامعه وفرهنگ چین سخنرانی کردند.درابتدای این نشست، سابقی باذکر مقدمه ای به معرفی کتاب جامعه وفرهنگ چین پرداخت وگفت: این کتاب نخستین کتابی است که مسائل جامعه وفرهنگ چین را مورد بررسی قرار داده و جزو سلسله کتاب های جامع در زمینه فرهنگ کشورهای مختلف است که توسط سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی تهیه و چاپ شده است.به گفته سابقی این کتاب براساس  طرح اولیه دارای 14 فصل است با کلیاتی از اطلاعات تاریخی ،سیاسی،جغرافیای طبیعی و منابع انسانی همه کشورهاست.وي افزود: روابط بین ایران وچین سابقه ی بیش از دوهزار سال دارد که از طریق جاده ابریشم مبادلات کالایی بین این دو کشور صورت می گرفت که درکنار این مبادلات اقتصادی،مبادلات فرهنگ و فکرو اندیشه وحتی دینی نیز صورت می گرفت. جاده ابریشم روابط غنی ایران و چین را برجسته تر کرد.در این کتاب مسائل سیاسی داخلی وخارجی وتاریخی چین مطرح شده است و البته بیشتر به مسائل فرهنگی پرداخته است.سابقي گفت: دریک فصل از این کتاب که مربوط به مسلمانان چین هست وتاریخ ورود اسلام به چین که از طریق تجار ایرانی بوده بررسی شده است.وي خاطرنشان كرد:هدف معرفی جامعه چین به جامعه ی ایران برای شناخت بهتر وایجاد ارتباط  موثرتر بوده است.در ادامه این نشست منصوری سفیر سابق ایران در چین ضمن بیان نقاط قوت این کتاب انتقادات خود را نسبت به شیوه ی نگارش،منبع نویسی وغیره مطرح کرد.وی گفت: جا داشت در مورد هجوم فرهنگ غربی به این کشوراشاره اي مي گرديد.منصوری گفت: برای چا پ این کتاب پی بردن به دقیق بودن محتوای آن باید توسط خود چینی ها مطالعه می شد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی