رییس کمیته واردات اتاق ایران در گفت وگو با پانا: 50 درصد صادرات غیر نفتی خام فروشی مواد معدنی است

خبرگزاری پانا : رییس کمیته واردات اتاق ایران خاطرنشان کرد: هیچ تفاوتی میان صادرات نفت ،گاز ،میعانات و ذغال سنگ و سنگ های تزئینی و ساختمانی وجود ندارد و تنها فرق آنها این است که نفت از اعماق بیشتری از زمین استخراج می شود بنابراین صادرات مواد خام معدنی کشور نیز نوعی خام فروشی است که اگرچه در آمار صادرات غیرنفتی جای می گیرد اما نمی توان به در زمره صادرات غیرنفتی بودن آن دلخوش بود .
مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق ایران و چین و رییس کمیته واردات اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: درصادرات غیر نفتی کشور نیز بخش عمده ای در حدود 50 درصد میزان صادرات غیر نفتی مواد خام معدنی است بنابراین هیچ تفاوتی میان صادرات نفت ،گاز ،میعانات و ذغال سنگ و سنگ های تزئینی و ساختمانی وجود ندارد و تنها فرق آنها این است که نفت از اعماق بیشتری از زمین استخراج می شود بنابراین صادرات مواد خام معدنی کشور نیز نوعی خام فروشی است که اگرچه در آمار صادرات غیرنفتی جای می گیرد اما نمی توان به در زمره صادرات غیرنفتی بودن آن دلخوش بود .
وی بیان کرد: باید به تدریج به سمت صادرات کالاهای ساخته شده مبتنی بر تکنولوژی و ارزش افزوده حرکت کرد اما این شرایط در طول 50 سال اخیر ایجاد نشده است و در حالی که در برخی سالها فرش ،صنایع دستی ،خشکبار و گیاهان دارویی ردیف اول صادرات کشور را به خود اختصاص می داده است تلاش نشده تا کشور را با تغییرات تکنولوژی در جهان هماهنگ کرد .
حریری عنوان کرد:اگر فرض کنیم در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته باشد حدود 20 میلیارد دلار آن میعانات و پتروشیمی بوده و 50.5 درصد آن کمتر از21 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی و میعانات بوده است و حداقل فرآوری بر روی آن صورت گرفته و دارای ارزش افزوده چندانی نیست