معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد اتخاذ تصمیمات جدی در خصوص تفکیک "قوانین پولی و مالی"

قربانی گفت: چنانچه در زمینه پاسخگویی و جداسازی سیاست پولی و مالی از هم به طور شفاف و صریح عمل کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که سیاست پولی و بانک مرکزی دارای شرایط و عملکرد خوبی در ایران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی