نتایج انتخابات هیات مدیره اتاق بازرگانی وصنایع ایران وچین

ضمن تشکر از حضور و مشارکت اعضاء محترم اتاق ایران وچین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این اتاق در تاریخ 24/9/93 اسامی هیات مدیره منتخب به ترتیب آراء به شرح زیر میباشد .
1.    اسدا..عسگراولادی
2.    مجید رضا حریری
3.    یوسف باپیری
4.    سید حسین امینی
5.    فریال مستوفی
6.    مهدی چنگیزی آشتیانی
7.    رویا وزیری
8.    مصطفی مالکی
9.    یعقوب استیلاف