نظر مثبت وزارت صنایع و فن آوری در مورد آهن و صنعت فولاد در سال 2010

بر اساس گزارش وزارت صنایع و فن آوری اطلاعات ، وضعیت کلی آهن و صنعت فولاد چین نسبت به سال گذشته به لطف حرکت مداوم اقتصادی بهتر خواهد داشت  .
به نقل از خبرگزاری    -Xinhuaپکن 18 فوریه ، به گزارش وزارت صنایع و فناوری اطلاعات وضعیت کلی صنعت آهن و فولاد چین نسبت به سال گذشته به لطف حرکت مداوم اقتصادی بهتر خواهد شد .
در این گزارش آمده چهار عامل تاثیر مثبت روی صنعت آهن و فولاد خواهد داشت :
افزایش سرمایه گذاری دولتی ، باز یابی شفاف اقتصاد جهانی ، عرضه پول فراوان در بازار و مجموعه ای از سیاست های دولت آتی با هدف پیشبرد توسعه سالم صنعت آهن و فولاد.
با این حال وزارت صنایع اعلام کرد که پایه و اساس بهبود اقتصادی کنونی هنوز هم نیازمند تثبیت و تقاضای خارجی که همچنان سقوط کوتاه مدت دارد ، مشکلات نسبتا" بزرگی برای بهره برداری از صنعت  آهن و فولاد ایجاد کرده است ، دارد.
در این گزارش آمده که در سال 2010 شرکت های آهن و فولاد باید خود را برای مواجه با چالش های عرضه بیشتر ،کساد در بازارهای بین المللی و افزایش هزینه تولید آماده کنند.
در سال 2009 ، 68 شرکت بزرگ و متوسط آهن و فولاد ساخته شده55.39 بیلیون یوان معادل8.12 میلیارد دلار آمریکا ساخته است و در بخش سود ،31.43 درصد سال به سال کاهش داشته است .