دسترسی بهتر به فاینانس برای تجارت های کوچک در چین در سال 2009

به نقل از خبرگزاری -Xinhua پکن -23 فوریه-بالاترین مقام سازماندهی امور بانکی کشور چین روز سه شنبه گذشته اظهار داشت که : دستیابی بنگاههای اقتصادی کوچک چینی به فاینانس بطور کلی در سال 2009 بهبود یافته ، البته این هنوز کافی نیست.
کمیسیون ساماندهی بانکی چین ( CBRC ) در وب سایت خود اعلام کرده است :
وام های قابل توجهی به موسسات کوچک چینی تا 5.8 تریلیون یوان (849 میلیارد دلار آمریکا ) تا پایان سال    2009 پرداخت گردیده است .
کمیسیون ساماندهی بانکی چین اظهار داشت که 22 درصد از کل وام های شرکت های بزرگ تا پایان سال گذشته محاسبه گردیده که نشان می دهد 1 درصد با لاتر از سال قبل بوده است .
اطلاعات  کمیسیون ساماندهی بانکی چین نشان می دهد که نرخ رشد وام های  جدید به موسسات کوچک در سال 2009 ، 5.5 درصد بالاتر از وام های کل شرکت ها بوده است و 0.61 درصد بالاتر ازکل وام ها     می باشد .
این کمیسیون اظهار داشت که  حفظ نرخ رشد  وام های تجاری کوچک و جدید در راس وام های سال 2010 می باشد که  مبلغ این  وام ها نیز می بایست  بیشتر  از سال قبل باشد.
با توجه بهتعریف موجود کمیسیون بانکی چین ، موسسات کوچک در چینبه شرکت هایی اطلاق می گردد که دارایی آنها کمتر از 15 میلیون یوان یا فروش  سالانه آنها  کمتر از 30 میلیون یوان باشد.
در دسامبر سال گذشته دولت  چین برای کمک به بهبود مکانیزم های مالی( با توجه به بحران مالی )  به شرکتهای کوچک و متوسط وعده کمک در خصوص تخصیص وامهای تجاری را  داده بود .
شرکت های کوچک و متوسط به موسساتی تجاری می گویند که در آمد سالانه آنها کمتر از 300 میلیون یوان گفته می شود که در خرده فروشی و مسکن حداکثر در آمد تجاری سالانه آنها 150 میلیون یوان می باشد.