انعکاس اخبار چین در مطبوعات ایران مورخ 22/12/1388

امضاء «چارچوب کمک سازمان ملل به توسعۀ چین»

GMT+08:00 || 2010-03-12 15:59:18        cri

یی شیائو جون معاون وزیر بازرگانی چین جمعه 12 مارس 21 اسفند به نمایندگی از دولت چین و آقای خالد مالک هماهنگ کنندۀ سازمان ملل در چین، در شهر پکن «چارچوب کمک سازمان ملل به توسعۀ چین (2015-2011)» را به امضا رساندند.
پیش نویس این سند را دولت چین و دفاتر سازمان ملل مستقر در چین، با در نظر گرفتن اولویت ها در اجرای راهبرد توسعه چین و مزایای دفاتر سازمان ملل فعال در زمینۀ توسعۀ جهان، مشترکا تنظیم کرده اند. طبق این سند، در 5 سال آینده، چین و دفاتر سازمان ملل فعال در زمینه توسعه جهان، در زمینه های اقتصاد کم کربن، اقتصاد سبز، حمایت از اقشار آسیب پذیر و حضور گسترده در تبادلات جهانی به همکاری خواهند پرداخت.

 

افزایش شاخص قیمت مصرف شهروندان چین در فوریۀ سال جاری

GMT+08:00 || 2010-03-11 19:10:15        cri

داده های ادارۀ ملی آمار چین که در روز پنجشنبه 11 مارس، 20 اسفند منتشر شد، نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف شهروندان چین در فوریۀ سال جاری در مقایسه با دورۀ مشابه سال گذشته 2.7 درصد افزایش یافته است. بنابراین نسبت به ژانویه 1.2 درصد بیشتر شده است. از نوامبر سال 2009 تا کنون نیز شاخص قیمت مصرف شهروندان 4 ماه متوالی رشد کرده است.
آقای شن له یون سخنگوی ادارۀ ملی آمار چین افزایش شاخص مصرف شهروندان را تحت تاثیر فصل دانست.
ون جیا بائو نخست وزیر چین در گزارش کار دولت در 5 مارس خاطرشان کرد که شاخص مصرف شهروندان چین در سال جاری باید در 3 درصد کنترل شود.
همین روز داده های اعلام شده از سوی ادارۀ ملی آمار نشان می دهد که شاخص قیمت کالاهای صنعتی در کارخانه های چین در فوریه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.4 درصد و در مقایسه با ژانویه1.1 درصد افزایش یافت.