آغاز به کار اتاق


بسمه تعالی

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین ضمن آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای خانواده بخش خصوصی کشور، به استحضار میرساند که از تاریخ 14  فروردین 89  آماده خدمت رسانی به اعضای محترم خواهد بود.