چینی ها به منطقه آزاد چابهار سفر می کنند

هئیت آکادمی علوم اجتماعی شانگهای چین با هدف بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی این منطقه امروز سه شنبه به چابهار سفر می کنند.
حامدعلی مبارکی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار گفت: هئیت آکادمی علوم اجتماعی شانگهای چین نخستین گروه خارجی است که پس از اجلاس روسای مناطق آزاد کشورهای حوزه اقیانوس هند "آیورا" که اردیبهشت سال جاری در این منطقه برگزار شد با هدف بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی این منطقه امروز به چابهار سفر می کنند.
وی افزود: این هئیت به سرپرستی "وانگ ژانگ" رئیس آکادمی علوم اجتماعی شانگهای، معاون کنگره ملی خلق چین و مشاور رئیس جمهور کشور چین از نقاط مختلف منطقه آزاد چابهار بازدید خواهند کرد.
مبارکی خاطرنشان کرد: این هئیت چینی در سفر یک روزه ی خود به منطقه آزاد چابهار از سایت پتروشیمی، پیکره صنعتی و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری بازدید می کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار دیگر برنامه های این هئیت خارجی را نشست با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار عنوان کرد.
این هئیت متشکل از معاون موسسه اقتصاد جهانی آکادمی، معاون موسسه روابط بین المللی آکادمی، معاون موسسه مطالعات شهری و جمعیتی آکادمی و رئیس دفتر همکاری های بین المللی آکادمی هستند.
چابهار تنها بندراقیانوسی کشور است که به دلیل دارا بودن موقعیت راهبردی در دوره پسابرجام مورد توجه کشورهای خارجی بوده است به طوری که در طول این مدت حدود 100 گروه خارجی از کشورهای مختلف دنیا به این سفر کرده اند.