عسگر اولادی: سرمایه گذاری هیئت های خارجی در کشور، هدف ما است

اسدالله عسگراولادی در برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو، گفت: هدف ما این بود که این هیئت ها را وادار به سرمایه گذاری در کشورمان کنیم ولی قصد بعضی از هیئت ها تنها فروش کالا بود. ما هم اعلام کردیم که هر زمان آماده شدید در مقابل فروش کالا از ما کالا بخرید یا سرمایه گذاری کنید، آمدن شما خاصیت دارد.
با موضوع عدم موفقیت ورود هیئت های تجاری به ایران و با حضور اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روانه آنتن شد.
اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به تصویب برجام گفت: در فصل جدید پسابرجام همه موسسات خارجی تمایل پیدا کردند با ما حرف بزنند که این تمایل با ورود هیئت های خارجی به ایران شروع شد.
وی خاطرنشان کرد: نخستین هیئت از فرانسه و دومین هیئت نیز آلمان بود و در طی چهار ماه هیئت های مختلفی آمدند و گفتگوهای زیادی انجام دادند. هدف ما این بود که این هیئت ها را وادار به سرمایه گذاری در کشورمان کنیم ولی قصد بعضی از هیئت ها تنها فروش کالا بود. ما هم اعلام کردیم که هر زمان آماده شدید در مقابل فروش کالا از ما کالا بخرید یا سرمایه گذاری کنید، آمدن شما خاصیت دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: بارها اعلام کرده ام که اگر هیئتی می آید که در آنها خریداری وجود ندارد، آنها را نپذیرید، بلکه هیئت هایی را بپذیرید که فروشنده دارند و سرمایه گذار و خریدار واقعی داشته باشند.
وی با مهم شمردن اصل ورود هیئت ها خاطرنشان کرد: این مسئله تاثیر زیادی در روابط ما با دنیا دارد، زیرا دنیای غرب ما را در ۸ سال گذشته، تحریم کرده بود. آمدن هیئت ها گاهی همراه با رئیس جمهورشان بود که این خودش مسئله و رویدادی مهم و حساس برای کشورمان بود ولی نتیجه ای که باید از این ورودها گرفته شود، صورت نگرفته است هر چند کارهای مقدماتی و کوچکی شد.
عسگراولادی با بیان اینکه مجموع کالاهای غیر دولتی در صادرات ۱۰ میلیارد دلار است، بیان داشت: این رقم برخی سال ها کم یا اضافه می شود. البته یکسری اشکالات در بخش خصوصی وجود دارد. به عنوان مثال یک هیئت به فرانسه می رود و همراه خود ۵۰ نفر بخش خصوصی دارد اما در جلسات تصمیم گیری تنها دولتی های حضور دارند!
وی بیان داشت: البته در دولت های قبل این بخش خصوصی را هم نمی بردند ولی الان هم که هیئت های بخش خصوصی همراه دولت می روند، تماشاچی صحنه هستند.