تبریک رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین به لاریجانی

رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین در پیامی انتخاب مجدد آقای لاریجانی را به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.
آقای «جانگ ده جیانگ» در پیام خود ضمن تبریک صمیمانه به علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی آورده است:کنگره ملی نمایندگان خلق چین با مجلس شورای اسلامی ایران طی سال های گذشته همواره مناسبات دوستانه را حفظ نموده اند.
وی همچنین در این پیام آورده است: تمایل دارم به اتفاق جنابعالی، تبادلات و همکاری های نهادهای قانونگذاری دو کشور را تعمیق نموده و مشارکت جامع راهبردی چین و ایران را به طور مستمر گسترش دهیم.
رئیس کمیته دائمی کنگره ملی نمایندگان خلق چین در پایان برای آقای لاریجانی آرزوی تندرستی و کامیابی کرده است.