ملاقات رئیس اتاق مشترک ایران و چین با هیات تجاری از دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن مورخ 95/7/17

این نشست با حضور خانم  Wang Huiرئیس دپارتمان سیاست و قانون گذاری شهرداری شن جن و برخی از مقامات شورای توسعه تجارت شن جن به منظور بررسی وضعیت بازار ایران جهت گسترش روابط شن جن با ایران در محل اتاق ایران و چین برگزار گردید.
رئیس دپارتمان قانون گذاری شهرداری شن جن هدف از این سفر را افزایش همکاریهای شهر شن جن واقع در استان گواندونگ در زمینه های مختلف تجاری ، اقتصادی ،  فرهنگی و گردشگری عنوان نمود و گفت فرصتهای بالقوه همکاری در زمینه های حمل و نقل و گردشگری در ایران وجود دارد که در گزارش ما از این سفر در اختیار تجار شن جن قرار خواهد گرفت.
آقای عسگراولادی ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران و چین برای همکاری با شهرداری و اتاق بازرگانی شن جن بر حل مشکلات بانکی و نیز همکاری در زمینه  سرمایه گذاری مشترک با فعالان شن جن تاًکید نمود.
لازم به  ذکر است شهر شن جن واقع در جنوب چین و نزدیک به شهر گوانگجو می باشد.جمعیت این شهر 12 میلیون نفر و بعد از شهرهای پکن ، شانگهای و گوانگجو چهارمین شهر بزرگ چین محسوب می گردد و محصولات اصلی این استان لوازم الکتریکی و الکترونیکی می باشد.