593میلیون مسافر در هفته طلایی جشن ملی چین پذیرایی شدند

طبق گزارش اداره ملی گردشگری چین درباره بازار گردشگری در روزهای جشن ملی، در هفته طلایی جشن ملی سال ۲۰۱۶ بازار گردشگری پررونق بوده و رشد آن به طور کلی با ثبات است. در سراسر کشور ۵۹۳ میلیون مسافر پذیرایی شدند، این رقم در مقایسه با سال گذشته ۱۲.۸درصد افزایش یافته و درآمد گردشگری ۴۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوان برآورد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شاهد ۱۴.۴درصد افزایش است.
امسال مصادف با نودوپنجمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین و هشتادمین سالگرد پیروزی لانگ مارس ارتش سرخ است. مناطق گردشگری انقلاب مبنی بر آموزش تاریخ و گرامیداشت شهدا مورد استقبال چشمگیری قرار گرفته است. میزان مسافران در این مناطق حدود دو برابر روزهای معمول بوده و درآمد گردشگری آن نیز ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در هفته طلایی اول اکتبر، مبلغ خرده فروشی و رستوران‌ها رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کردند. طبق گزارش وزارت بازرگانی، در این ایام مبلغ کل خرده فروشی و رستوران‌ها به حدود ۱۲۰۰میلیارد یوان رسید که ۱۰.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته فزونی گرفته است.
هفته طلایی سال 1999در چین پایه‌گذاری شد و امروزه مردم چین در سال دو هفته طلایی جشن ملی و عید بهار دارند.