شصتمین سالگرد گشایش نمایشگاه گوانگ جو

صد و بیستمین دوره نمایشگاه گوانگ جو در شصتمین سال خود در روز ۱۵ اکتبر گشایش یافت. این نمایشگاه فعالیتش را از سال ۱۹۵۷ شروع کرده است.
نام رسمی نمایشگاه گوانگ جو، کنفرانس مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی چین است. مرکز تجارت خارجی چین میزبان این نمایشگاه که هرسال دو دوره برگزار می شود، اعلام کرد: در ۶۰ سال گذشته، در مجموع ۷ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر از بازرگانان خارجی در نمایشگاه گوانگ جو شرکت کرده اند. مبلغ معامله شده نیز به ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه ها با بیشترین دستاوردهای نمایشگاه جامع جهان است.
اما امسال مراسمی ویژه برای جشن شصتمین سالگرد این نمایشگاه برگزار نشد. واقع بینی، ویژگی دایمی این نمایشگاه است. ساعت ۹ همین روز درب نمایشگاه به موقع برای بازرگانان سراسر جهان باز شد. در سالن بزرگ نمایشگاه ده ها هزار موسسه تجارت خارجی چین و ۱۶۰ هزار نوع کالای صادراتی وجود دارند.
ماه سپتامبر صادرات چین با رکود غیر مترقبه رو به رو شد، این رویداد توجه جهانیان را به دنبال داشته است. اما بسیاری از موسسات چینی شرکت کننده در نمایشگاه گوانگ جو برآنند که باید با خونسردی به وضعیت کنونی تجارت خارجی نگاه کنیم. تولیدات چین کماکان دارای قدرت بسیار در مقابله با چالش های بازار بین المللی است.