تاسیس بانک شین جیانگ به عنوان مرکز مالی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم

کمیته نظارت و مدیریت بانکی چین چندی پیش به طور رسمی مجوز ایجاد بانک شین جیانگ را صادر کرد.
مقر این بانک که در شهر ارومچی مرکز شین جیانگ قرار خواهد داشت، یک بانک بازرگانی شهری به شمار می رود. این بانک در ۶ ماه آینده راه اندازی می شود.
ایجاد این بانک دستاوردی مهم در راستای تعمیق اصلاحات و توسعه امور مالی در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ است. این اقدام به طور مقتدرانه به تبدیل شدن شین جیانگ که منطقه کلیدی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم به شمار می رود، یاری می کند.