اخبار و گزارشات آرشیو اطلاعیه ها پیام ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در خصوص مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

پیام ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در خصوص مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

پیام ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در خصوص مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری