اخبار و گزارشات خبرنامه اقتصادي خبرنامه اقتصادي شماره 41

خبرنامه اقتصادي شماره 41

بسمه تعالي


سفارت جمهوري اسلامي ايران- پكن                                                                                                                                                    14/4/1389پيمان تجاري تاريخي چين و تايوان
سه شنبه 8 تيرماه نمايندگان چين و تايوان پنجمين موافقتنامه همكاري اقتصادي دو طرف را امضا كردند كه بعنوان بزرگترين توافق دو طرف تعبير شده است.

اين موافقتنامه كه بر امتيازات تعرفه اي و دسترسي آسان تر به بازار تمركز دارد در عرض دو سال تعرفه 539 قلم كالاي صادراتي تايوان به چين به ارزش 84/ 13 ميليارد دلار و 267 قلم كالاي صادراتي چين به تايوان به ارزش 86/ 2 ميليارد دلار را صفر مي كند. همچنين موسسات تايواني اجازه مي يابند به 11 بخش خدماتي چين نظير بانك ها، بيمه و بيمارستان ها دسترسي داشته باشند. صنايع پتروشيمي، قطعات اتومبيل و مالي اول از همه از مزاياي اين موافقتنامه برخوردار مي شوند.
اين قرارداد حجم مبادلات دو كشور را كه در حال حاضر 110 ميليارد دلار است- 80 ميليارد دلار از تايوان به چين و 30 ميليارد دلار از چين به تايوان- را افزايش خواهد داد. مذاكرات آتي براي رفع موانع فعاليت هاي اقتصادي و تجاري خواهد بود.


پشتيباني از توسعه شركت هاي خارجي
بنا به طرح ارائه شده از سوي اداره تجارت در خدمات وزارت بازرگاني، بمنظور حمايت جدي از صنعت خدمات با منشا خارجي، اين وزارت و وزارت دارايي چين بطور مشترك اقداماتي در خصوص تسهيل سياست شركت هاي خدماتي با منشا خارجي براي برخورداري از برخي شرايط حمايتي، توسعه سياست پوششي و افزايش حمايت مالي جهت تاسيس بعمل آورده اند. به همين منظور 800 ميليون يوان براي پشتيباني از اين صنعت اختصاص داده شده است و 200 ميليون يوان نيز براي يارانه صادراتي در نظر گرفته شده است.

قراردادهاي تجاري استاني
طرح هاي خارجي استان جيانگشي و همكاري هاي خدمات نيروي انساني اين استان در ماه مي به 99/ 182 ميليون يوان بالغ شد. حجم معاملات در اين ماه 62/ 88 ميليون دلار بوده است. از ژانويه تا ماه مي حجم معاملات قراردادهاي خارجي و خدمات نيروي انساني جيانگشي به 361 ميليون دلار بالغ شد.
در استان هنان در پنج ماه اول سال جاري 120 شركت با سرمايه خارجي ثبت شد كه 9/ 42 درصد افزايش را نشان مي دهد. جذب سرمايه خارجي نيز به 57/ 1 ميليارد دلار رسيد كه سرمايه گذاري خارجي استفاده شده 26/ 2 ميليارد دلار بود. در ماه مي 24 شركت با سرمايه خارجي ثبت شد كه سرمايه خارجي جذب شده 316 ميليون دلار و استفاده شده 510 ميليون دلار محاسبه گرديد.
حفظ ثبات اقتصادي چين
بانك مركزي چين در گزارش مالي اخير خود پيش بيني كرده است اقتصاد اين كشور رشد پايدار و سريعي در سال 2010 داشته باشد و با عوامل مثبت بيشتري نسبت به سال گذشته از نظر اقتصادي حركت كند.
در اين گزارش آمده است اين اقتصاد هنوز با وضعيت داخلي و بين المللي پيچيده اي مواجه است. تحت اين شرايط لازم است اجراي سياست هاي اقتصادي كنترلي و نظارتي كلان كشور را ادامه داد و پشتيباني و حمايت از بازسازي اقتصادي و تغييرات الگوي رشد اقتصادي را افزايش داد. براي حفظ ثبات مالي تلاش هاي بيشتري براي تقويت مديريت دقيق سياست هاي كلان، اصلاحات مالي شديدتر و ارتقاي سودبخشي موسسات مالي مورد نياز است.

كسري تجاري 72/ 1 ميليارد دلاري ماكائو
طي پنج ماه اول سال جاري كسري تجاري ماكائو به 72/ 1 ميليارد دلار رسيد. صادرات با افت 6/ 7 درصدي به 378 ميليون دلار و واردات با رشد 3/ 19 درصدي به 09 /2 ميليارد دلار رسيد. نسبت صادرات به واردات با افت 3 /5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 18 درصد رسيد.
از ژانويه تا ماه مي 2010 ارزش كالاهاي صادراتي به هنگ كنگ 8/ 21 درصد رشد داشت و صادرات به چين، ايالات متحده و اروپا بترتيب با كاهش 6/ 2 درصد، 5/ 56 درصدي و 8/ 47 درصدي مواجه شدند.
صادرات پارچه و پوشاك 79 ميليون دلار بود كه 5/ 50 درصد كاهش داشت كه 8/ 20 درصد كل صادرات را شامل مي شود. ارزش صادرات غير پارچه اي رشد 7/ 19 درصدي داشت و به 300 ميليون دلار رسيد. مس و جواهرات بترتيب با افزايش 9/ 121 درصدي و 5/ 101 درصدي روبرو بودند.
ارزش كالاهاي وارداتي از چين و اتحاديه اروپا بترتيب با 4/ 21 درصد و 23 درصد افزايش مواجه بودند.
حجتي سعيدي