آقای عسگراولادی: دلایل تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص نیست


اسدالله عسگر‌اولادی در مورد ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت به مجلس، گفت: این کار نیازمند بررسی و کار کارشناسی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید دلیل تفکیک روشن شود، افزود: همچنین باید مشخص شود که وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن که قرار است تشکیل شود، چیست.
وی با تأکید بر اینکه تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و معدن باید فعلا به حالت تعلیق درآید، گفت: با مطالعه و تحقیق باید مشخص شود که این کار به مصلحت اقتصاد است یا خیر و اگر مصلحت بود، انجام شود و در غیر این صورت نباید انجام شود.
عسگراولادی بیان داشت: به نظر می‌رسد، این کار باید 6 ماه به عقب بیفتد تا کارهای مطالعاتی در رابطه با آن انجام شود.