رشد 6/9 درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول 2017

پکن – بر اساس  آمار اداره ملی آمار (NBS) تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال با رشد سالانه 6/9 درصدی به 38/15 تریلیارد یوان (5/62 تریلیارد دلار ) رسید. این در حالی است که دولت چین برای تولید ناخالص داخلی رشد 6/5 درصدی هدف گذاری کرده بود که نشان دهنده روند با ثبات در اقتصاد ملی است.
تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم با رشد 6/9 درصدی سالانه نسبت به سه ماهه اول روندی ثابت داشته است .
بر اساس اداره ملی آمار (NBS) نیمه اول سال شاهد رشد 7/7درصدی در بخش خدمات بوده  که از رشد 3/5 درصدی صنایع اولیه و رشد6/4 درصدی صنایع ثانویه پیشی جسته است .
در مقیاس سه ماهه ، اقتصاد چین در سه ماه دوم نسبت به سه ماه اول رشد1/7 درصدی داشت .
به گفته شینگ ژیهانگ سخنگوی اداره ملی آمار (NBS) در نشست مطبوعاتی ، تغییر نرخ رشد اقتصاد چین با حفظ روند توسعه پایدار ، یکپارچه و مداوم معقول است.

منبع :   چاینادیلی