ثبات نرخ تورم مصرف کننده

شاخص بهای مصرف کنندگان چین (CPI) –شاخص اصلی تورم – به صورت میانگین در نیمه اول سال 1/4 درصد رشد داشت. شاخص اصلی بهای مصرف کنندگان بجز قیمت مواد غذایی منجمد و انرژی سالانه 2/1درصد افزایش داشت .
آمار ثابت بهت  نشان می دهد افزایش قیمت از میزان مورد انتظار دولت کمتر بوده که موجب ثبات دومین اقتصاد بزرگ جهان شد .
به گفته ژائو با سیاست های خنثی و محافظه کارانه بانک مرکزی عوامل پولی تاثیر پایداری بر قیمت ها دارند . با ثبات عرضه و تقاضای بازار و کاهش عوامل تورم واردات ، شاخص بهای مصرف کنندگان چین (CPI) همچنان در نیمه دوم سال پایین خواهد بود .