توسعه بازار روغن زیتون چین محرک تولید جهانی

یک سازمان پیشرو در صنایع زیتون اعلام کرد : چین با رکورد در میزان خرید روغن زیتون به تولید جهانی این محصول کمک کرد .
بر اساس آمار نمایشگاه جهانی روغن زیتون در مادرید (WOOE) میزان خرید روغن زیتون در 7 ماه اول سال زراعی 2016-2017 تا 17 درصد افزایش یافته است .
اسپانیا با صادرات 320 هزار تن روغن زیتون به چین ذینفع اصلی این افزایش خرید بود که 80 درصد از کل واردات چین را تشکیل می دهد .
این میزان 3 برابر صادرات ایتالیا است که 13 درصد کل واردات چین می باشد و روغن زیتون یونان 2 درصد از واردات کل چین را تشکیل می دهد که اکثر آن روغن زیتون بکر یا فرابکر است .
طبق اعلام نمایشگاه جهانی روغن زیتون در مادرید (WOOE) شرایط جوی چین با وجود زمستان های سرد و خشک و تابستان های مرطوب برای کاشت درخت زیتون مناسب نیست و زیتون در شرایط آب و هوای مدیترانه ای رشد می کند .
با این حال در نواحی مرتفع چین از جمله سیچوان برخی گونه های زیتون قابل کشت است . همچنین چین حدود 5000 تن روغن زیتون در سال 2016 تولید کرد و پیش بینی می شود تولیدات خود را تا پایان امسال به 6000 تن برساند .
منبع : شینهوا