"جابه جایی کانتینری در بنادر تجاری چین رشد کرد"


جابه جایی کانتینری در هلدینگ بنادر تجاری چین و در نیمۀ نخست سال جاری میلادی با 9 درصد افزایش به 50 میلیون و 200 هزار TEU رسید.

به دنبال بهبود اقتصاد در صنعت کشتیرانی، توان عملیاتی کانتینر در بنادر تجاری چین از 46 میلیون و 100 هزار TEU در شش ماه نخست سال 2016 میلادی به 50 میلیون و 200 هزار TEU در مدت زمان مشابه سال جاری میلادی رسید.
بر اساس این گزارش، افزایش توان عملیاتی کانتینر در بنادر تجاری چین سود قبل از مالیاتِ حاصل از بخش بنادر اصلی را تا 9 درصد افزایش داد و به 754 میلیون دلار رساند به گونه ای که 79 درصد از سود کلی هلدینگ را به خود اختصاص داد.
در همین راستا، حجم بار فله در بنادر گروه رشد 15 درصدی را تجربه کرد و از 217 میلیون تن در شش ماه نخست سال 2016 میلادی به 249 میلیون تن در شش ماه نخست سال جاری میلادی رسید. همچنین، سود خالص نیمۀ نخست سال 2017 با 86 درصد افزایش در بازار بورس سه میلیارد و 100 میلیون دلار هنگ کنگ اعلام شد.
رشد توان عملیاتی کانتینر بنادر گروه در سرزمین اصلی چین با 10 درصد افزایش و رسیدن به 37 میلیون و 900 هزار TEU نسبتاً پایدار بود و زمینۀ رشد در تجارت فله خشک را به گونه ای فراهم آورد که حجم بار فله با 15 درصد افزایش به 246 میلیون تن و در نیمۀ نخست سال جاری میلادی رسید.
بنادر گروه در هنگ کنگ و تایوان نیز رشد 21 درصدی در توان عملیاتی کانتینر و رسیدن آن به سه میلیون و 700 هزار TEU را درحالی تجربه کرد که از رقم ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته کمی پایین تر بود.
از سوی دیگر و به دنبال ماموریت آشکار بنادر تجاری چین در مناطق توسعه نیافته، بنادر خارجی گروه رشد پایداری را تجربه کردند و حجم جابه جایی کانتینر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت هشت میلیون و 500 هزار TEU تقریباً ثابت ماند.
در مقابل، توان عملیاتی کانتینر در بنادر اصلی خارجی گروه مانند ترمینال های بین المللی کانتینری Colombo در سری لانکا و Kumport در ترکیه به ترتیب با رشد 21 و 13 درصدی به یک میلیون و 100 هزار و 310 هزار TEU رسیدند.
این گزارش در ادامه با اشاره به توان عملیاتی کانتینر در ترمینال Lome واقع در Togo افزود: حجم جابه جایی کانتینری گروه در این ترمینال با افت شدید همراه شد و به 360 هزار TEU رسید. این درحالی است که ترمینال کانتینری Tin-Can در نیجریه با ثبت جابه جایی کانتینری به ظرفیت 200 هزار TEU در شش ماه نخست سال جاری میلادی ثابت ماند. افزون بر آن، توان عملیاتی در ترمینال Djibouti با چهار درصد افت به 480 هزار TEU رسید.
هلدینگ بنادر تجاری چین با نگاهی به آینده بر این باور است که صنعت کشتیرانی وارد فاز جدید بهبود ساختاری شده است و انتظار دارد فصل اوج سوم و چهارم بهبود را به بازار بازگرداند.
هلدینگ بنادر تجاری چین ادامه داد: بهبود در تقاضا در صنعت کشتیرانی همراه با ادغام های بیشتر خطوط کانتینری در این صنعت و بهره مندی از ظرفیت حمل و نقل فله خشک عواملی کلیدی در رشد نرخ حمل و نقل در کشتیرانی هستند.