رشد کند درآمد مالی چین در آگوست

به گفته وزارت اقتصاد و دارایی چین افزایش درآمد مالی چین در ماه آگوست با سرعت کمتری همراه بود و با کاهش چشمگیر درآمدهای غیرمالیاتی روبرو شد .
به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی چین ، درآمد مالی ماه گذشته با رشد 7/2 درصدی نسبت به سال گذشته به 1/07 تریلیارد یوآن (165 میلیارد دلار آمریکا) رسید که 1/1 درصد کمتر از رشد جولای بود .
با توجه به شاخص پایه بالای مقایسه ای ، در آگوست 2016، درآمد غیر مالیاتی با کاهش 22/5 درصدی به 174/5 میلیارد یوان رسید .
درآمد حاصل از مالیات با رشد سالانه 16 درصدی در ماه گذشته به 890/7 میلیارد یوآن رسید که این رقم نسبت به نیمه اول و جولای سال جاری بیشتر بود .
به گفته وزیر ، افزایش چشمگیر مالیات ها عمدتا ناشی از عواملی چون اقدامات ایجاد ثبات در اقتصاد و افزایش قیمت ها است .
درآمد مالیات بر ارزش افزوده بیش از 30 درصد درآمد مالی را دربرمیگیرد و سالانه 19/3 درصد رشد دارد. مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات بر درآمد شخصی هر دو در ماه گذشته رشد چشمگیری داشته اند .
در هشت ماهه نخست درآمد مالی با رشد 9/8 درصدی به 12/14 تریلیارد یوان رسید .
هزینه های مالی آگوست با رشد سالانه 2/9 درصدی به 1/46 تریلیارد یوآن رسید که از رشد 5/4 درصدی جولای کمتر بود . در هشت ماهه نخست ، هزینه ها 13/1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
چين به منظور تقويت رشد اقتصادي ، سیاست های مالی موثر تری اتخاذ کرد و کسري بودجه اين کشور 3 درصد توليد ناخالص داخلي اش یعنی معادل 38/2 تریلیارد یوآن بود که از سال 2016 حدود 200 میلیارد یوآن بیشتر بود.
تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال جاری 6/9 درصد افزایش یافت که نسبت به سه ماهه اول ثابت و از حد تعیین شده دولت یعنی 6/5 درصد بیشتر بود .
منبع : شینهوآ