خدمات خدمات رفاهی اعضاء هتلهای ibis و NOVOTEL

هتلهای ibis و NOVOTEL

ibis
آدرس: کیلومتر30 اتوبان خلیج فارس(تهران - قم) - ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) - روبروی ترمینال مسافربری شماره 1
تلفن: 55677900-021
میزان تخفیف: 25% در قیمت اتاقها

NOVOTEL
آدرس: تهران - ضلع جنوبی اتوبان اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) - روبروی ترمینال مسافربری شماره ۱ - هتل نووتل
تلفن: 25917070-021
میزان تخفیف: 25% در قیمت اتاقها