ثبت بیش از 20 میلیون شرکت در چین طی 5 سال گذشته

به موجب حمایت دولت چین از کارآفرینی و نوآوری حدود 6/21 میلیون شرکت طی 5 سال گذشته در چین به ثبت رسیدند.
با معرفی اصول نوآوری و کارآفرینی در سال 2014 ، بیش از 4200 شرکت اطلاعاتی تاسیس شد که به بیش از 120 هزار استارت آپ تجاری خدمات رسانی کردند و حدود 5/5 میلیارد یوان (870 میلیون دلار) درآمد کسب کردند.
در سال 2017 فروش آنلاین و حجم تحویل فوری به ترتیب حدود 28 درصد و 30 درصد رشد کردند و محرکه های جدید رشد اقتصادی از جمله اقتصاد دیجیتال و اقتصاد اشتراکی نیز به وجود آمدند.
دولت خط قرمزها ، مالیات ها و هزینه های شرکت ها را کاهش داده است.
کارآفرینی و نوآوری عوامل موثر برای رشد اقتصادی و تحول پایدار محرکه های جدید رشد اقتصادی محسوب می شوند. که موجب اشتغال زایی و افزایش درآمد نیز شده است.
منبع : شینهوآ