رشد ۶ درصدی صنعت در صورت رسیدن سطح تولید به سال 90

طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر صنایعی که هم اکنون تولیدشان زیر ظرفیت سال 90 است، تولید خود را به سطح سال 90 برسانند، رشد 6 درصدی بخش صنعت در سال جاری اتفاق خواهد افتاد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد، این شاخص در زمستان سال 95 به رقم شاخص در سال 90 رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود 5 ساله به سطح قبلی خود در سال 95 رسیده است. با این حال، با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و با توجه به پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت، رشد قابل توجهی برای سال‌های آتی در این بخش مورد انتظار نخواهد بود.

رشد ۶ درصدی صنعت در صورت رسیدن سطح تولید به سال 90

شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 95 تقریباً به سطح سال 90 یعنی 99.3 رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد این وضعیت به طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است. مقایسه شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌های بزرگ صنعتی سال 95 نسبت به سال 90 نشان می‌دهد از 24 زیربخش صنعت تنها 10 بخش در سال 95 نسبت به سال 90 رشد داشته‌اند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از 14 زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند 7 زیر بخش بیش از 20 درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال 95 نسبت به سال 90 نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی آنها تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد.
به طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی های غیرفلزی بوده است. برآوردها نشان می دهد اگر صنایعی که نسبت به سال 90 زیر ظرفیت تولید می‌کنند تولید خود را به سطح تولید سال 90 برسانند باعث رشد 6 درصدی بخش صنعت خواهند شد.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال 95 را 6.5 درصد و رشد 6 ماهه اول سال 96 این بخش را 4 درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت در سال 95 را 6.9 درصد و رشد 6 ماهه را 4.8 درصد اعلام کرده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال 96 با توجه به فعالیت‌ زیربخش‌های منتخب بخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 96 حدود 4.6 درصد خواهد بود.
بررسی ضریب اهمیت زیربخش‌های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد 80 درصد تولید صنایع بزرگ کشور تحت تأثیر 5 صنعت محصولات شیمیایی(26 درصد)، فلزات اساسی(20 درصد)، وسایل نقلیه موتوری (16.5 درصد)، کانی‌های غیرفلزی (9.5 درصد) و صنایع غذایی (7.5 درصد) است.

فارس