اخبار و گزارشات آرشیو اطلاعیه ها زمینه فعالیت شرکتهای هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین

زمینه فعالیت شرکتهای هیات اعزامی از وزارت بازرگانی چین

pdf    دانلود فایل