رشد باثبات تجارت خدمات چین

تجارت خدمات چین در 5 ماه نخست سال جاری به دلیل توجه بیشتر دولت به بازگشایی بخش خدمات رشد بالای خود را حفظ کرد.
به گفته وزارت بازرگانی چین تجارت خدمات چین با رشد 12 درصدی سالانه به 2/1 تریلیارد یوان (320 میلیارد دلار) رسید.
صادرات و واردات خدمات به ترتیب با رشد 13/3 درصدی و 11/4 درصدی به 691/53 میلیارد یوان و 1/41 تریلیارد یوان رسید که در نهایت کسری تجارت حدوداً 720 میلیارد یوان شد.
تجارت خدمات به فروش یا تحویل محصولات ناملموس از جمله حمل و نقل ، گردشگری ، مخابرات ، ساخت و ساز ، تبلیغات ، محاسبه و حسابداری اطلاق می شود.
به گفته وزارت بازرگانی نرخ رشد در سال جاری به میزان جدیدی رسید و از رشد تجارت کالا در بازه مشابه پیشی گرفت. تجارت خدمات چین 15/3 درصد از تجارت خارجی 5 ماه نخست سال جاری را تشکیل داد که این رقم نسبت به سال گذشته 0/7 درصد بالاتر بود.
چین نسبت به بهبود توسعه تجارت خدمات از جمله بازگشایی تدریجی بخش فاینانس ، آموزش ، فرهنگ و درمان پزشکی اقداماتی اتخاذ نموده است.
از 1 جولای سال جاری 17 منطقه از جمله پکن به تعمیق برنامه های آزمایشی در راستای بهبود توسعه نوآوری در تجارت خدمات پرداخته اند که تا 30 ژوئن 2020 ادامه خواهد داشت. این برنامه برای نخستین بار توسط شورای دولت در سال 2016 تنظیم گردید.
مجموعه ای از اقدامات جدید بازگشایی از جمله مخابرات ، گردشگری ، مشاوره مهندسی ، فاینانس و خدمات قانونی در مناطق به صورت آزمایشی اجرا شدند.
منبع : شینهوآ