چین قادر به حفظ ثبات رشد اقتصادی

به گفته مسئولان چینی ، چین علیرغم بی ثباتی اقتصاد جهان قادر به حفظ ثبات رشد اقتصادی و توسعه کیفی است .
به گفته نینگ جیجه رئیس اداره ملی آمار اقتصاد چین در سال جاری سالم و باثبات بوده است.
تولید ناخالص داخلی در 3 ماه نخست سال 6/8 درصد رشد داشت و پیش بینی می شود در 3 ماهه دوم نیز عملکرد مشابهی داشته باشد . وضعیت اشتغال نیز باثبات و تورم مهارپذیر است.
رشد بازده بخش تولید هایتک و تجهیزات به ترتیب 5/1 درصد و 2/4 درصد سریع تر از میانگین رشد صنعتی در 5 ماه نخست سال جاری بود که با افزایش تولید خودروهایی با سوخت جدید و ربات های صنعتی همراه بود.
وضعیت پیچیده فعلی نیازمند قانونگذاری اقتصادی ، وضع سیاست های مالی و سیاست های پولی محتاطانه است.
نینگ به اصلاح ساختار بخش تامین در حفظ رشد اشاره کرد. استفاده از ظرفیت های صنعتی در 3 ماه نخست سال به 76/5 درصد رسید که نسبت به سال گذشته 0/7 درصد بالاتر است.
اصلاح نظارت بازاری ، کاهش فشار مالی بر کسب و کارها و توسعه یکپارچه منطقه ای نیز حائز اهمیت می باشند.
به گفته رئیس اداره ملی آمار چین ، این کشور در شرایط پیچیده ای به سر می برد اما اقتصاد همچنان باثبات است.
به گفته نینگ چشم انداز اقتصادی پس از سال ها تنظیم دستخوش تغییرات متعددی شده است و تقاضا داخلی مهم ترین عامل رشد اقتصادی شناخته شده است.
سهم مصرف در رشد اقتصادی 3 ماه نخست سال برابر 77/8 بود که این رقم در سال گذشته 58/8 بود.
اقتصاد چین با پتانسیل های متعدد باثبات است و در محدوده منطقی نوسان خواهد کرد.
منبع: ecns.cn