رشد حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در نیمه نخست سال 2018

طبق آمار وزارت بازرگانی چین ، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در نیمه نخست سال جاری با رشد 4/1 درصدی سالانه به 68/32 میلیارد دلار رسید.
در این بازه 29591 شرکت از طریق سرمایه خارجی تاسیس شدند که نسبت به بازه مشابه سال گذشته با 96/6 درصد افزایش همراه بود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های هایتک از جمله تولیدات با کیفیت و تحقیق و توسعه در بازه ژانویه تا ژوئن 2018 تکانه رشد خود را حفظ کردند.
منبع : چاینادیلی