رشد 6/8 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در نیمه نخست سال جاری

بنابر آمار رسمی منتشر شده تولید ناخالص داخلی چین با رشد 6/8 درصدی در نیمه نخست سال از میزان رشد پیش بینی شده بازار پیشی جست.
طبق آمار اداره ملی آمار چین ، رشد 3 ماهه دوم 6/7 درصد بود که این رقم در در 3 ماهه نخست 6/8 درصد بود .
طبق آمار ، خرده فروشی در نیمه نخست سال جاری 9/4 درصد افزایش داشت که 0/4 درصد کمتر از 3 ماهه نخست سال بود.
بازده صنعتی در نیمه نخست سال رشد باثباتی داشت و نسبت به سال گذشته 6/7 درصد رشد داشت که این رقم در مقایسه با 3 ماه نخست سال کاهش 0/1 درصدی را نشان می دهد .
رشد سرمایه گذاری دارایی های ثابت در نیمه نخست سال 6 درصد بود که نسبت به 3 ماهه نخست سال جاری 1/5 درصد کاهش داشت.
به گفته مائو شنگیانگ سخنگوی اداره ملی آمار چین ، آمار بیانگر ثبات رشد اقتصادی کشور است.
منبع : چاینادیلی