رشد 6 درصدی سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین در نیمه نخست سال جاری

سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین (FAI) در نیمه نخست سال جاری با 6 درصد رشد همراه بود.
طبق اداره ملی آمار چین ، مجموع سرمایه گذاری دارایی های ثابت به 29/73 تریلیارد یوان (4/44 تریلیارد دلار) رسید.
این رقم نسبت به رشد 3 ماه نخست سال جاری با 1/5 درصد کاهش همراه بود.
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بازه با 8/4 درصد افزایش همراه بود که نسبت به بازه مشابه سال گذشته 1/2 درصد بیشتر بود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشاورزی ، بخش خدمات و صنعت به ترتیب با 3/5 درصد ، 6/8 درصد و 3/8 درصد افزایش همراه بود.
با بازگشت سه ماهه ، بخش تولید شاهد رشد 6/8 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول نخست 2018 بود که این رقم 3 درصد بالاتر از رقم 3 ماه نخست سال بود.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدات هایتک با رشد 13/1 درصدی تکانه خوبی از خود بر جای گذاشت و از رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7/1 درصدی پیشی جست.
طبق آمار اداره ملی آمار چین ، تولید ناخالص داخلی چین در نیمه نسخت سال 6/8 درصد افزایش داشت که از میزان پیش بینی شده 6/5 درصدی دولت سبقت گرفت.
منبع: شینهوآ