رشد ثابت مناطق هایتک چین در بازه ژانویه – می 2018

به گزارش وزارت علوم و فناوری ، مناطق ملی هایتک چین در بازه ژانویه – می 2018 شاهد رشد اقتصادی ثابتی بوده است.
به گفته ژانگ ژیهانگ رئیس مرکز توسعه صنایع باکیفیت تورچ ، درآمد عملیاتی 156 منطقه ملی هایتک در 5 ماه نخست سال جاری با رشد 8/13 درصدی سالانه به 12/35 تریلیارد یوان (1/85 تریلیارد دلار) رسید.  
مجموع سود خالص در این بازه با رشد 8/78 درصدی سالانه به 726/5 میلیارد یوان رسید و 136 هزار شرکت جدید نیز ثبت شدند که نسبت به سال گذشته با 25/3 درصد افزایش همراه بود.
مناطق ملی هایتک تا پایان سال 2017 حدود 994 مرکز تحقیق و توسعه خارجی تاسیس کردند.
منبع : شینهوآ