رشد 15/3 درصدی درآمد مالیاتی چین در نیمه نخست 2018

به گفته مسئولان اداره مالیات چین ، این کشور در نیمه نخست سال جاری شاهد رشد قابت درآمد مالیاتی بود.
در نیمه نخست سال جاری 8/2 تریلیارد یوان(1/2 تریلیارد دلار) به غیر از کاهش مالیات صادراتی جمع آوری شد که 15/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت .
بخش های صنعتی و خدماتی در نیمه نخست سال جاری به ترتیب با رشد 14/7 درصدی و 13/2 درصدی شاهد رشد درآمد مالیاتی بودند و نرخ رشد دو رقمی خود را حفظ خواهد کرد.
درآمد مالیاتی در بخش خرده فروشی در نیمه نخست سال نسبت به بازه مشابه سال گذشته با 20/5 درصد رشد همراه بود که بیانگر تکانه بالای مصرف است. بخش اقامت و کترینگ نیز شاهد رشد 8/6 درصدی درآمد مالیاتی خود بودند.
تولید ناخالص داخلی نیز 6/8 درصد رشد داشت که این رقم بالاتر از رقم 6/5 درصدی پیش بینی شده دولت بود .
منبع : شینهوآ