رشد صنعت هوش مصنوعی چین

ارزش بازار صنعت هوش مصنوعی چین در سال 2017 به 23/7 میلیارد یوان (3/5 میلیارد دلار) رسید و پیش بینی می شود نرخ رشد در سال 2018 به 75 درصد برسد.
گزارش توسعه هوش مصنوعی چین 2018 از سوی دانشگاه سینخوآ منتشر شد که تمرکز این گزارش بر توسعه هوش مصنوعی با توجه به بازده فناوری ، استعدادها ، عملکرد بازار و سیاست ها می باشد.
طبق این گزارش چین به جذاب ترین مقصد سرمایه گذاری هوش مصنوعی و فاینانس تبدیل شده است. از سال 2013 تا 3 ماه نخست سال جاری سرمایه گذاری و فاینانس در بخش صنعت هوش مصنوعی 60 درصد از سهم جهان را به خود اختصاص داد.
چین بیشترین تعداد مقالات منتشر شده در حوزه هوش مصنوعی را به خود اختصاص داده است. همچنین از لحاظ ثبت اختراعات مربوط به هوش مصنوعی که عمدتاً بر کاربری هوش مصنوعی معطوف است در جایگاه نخست قرار دارد.
تا پایان سال 2017  چین 18232 نخبه در زمینه پژوهش فناوری هوش مصنوعی داشت که 9/8 درصد از نخبگان جهان را به خود اختصاص داد و سهم آمریکا 13/9 درصد بود.
طبق این گزارش چین برای تقویت پژوهش های بر پایه هوش مصنوعی و پرورش نخبگان در  زمینه هوش مصنوعی به ارتقا توسعه هوش مصنوعی نیازمند است.
منبع : شینهوآ