شانگهای در راه مرکزیت مالی جهان

China Radio International.CRI.

 

شهر شانگهای دریچۀ صنایع مالی چین رو به خارج است. امسال این شهر تعهدات دولت مرکزی چین دربارۀ بازتر کردن درهای خود به خارج را به اجرا گذاشته و با توجه به مزایای ناشی از اقتصاد آزاد خود، سعی کرده است تا درهای صنایع مالی خود را به خارج بازتر کند  .

 

تبدیل شانگهای به مرکز مالی جهان یکی از راهبردهای ملی چین است. شهر شانگهای نیز در این راستا، برنامه مخصوصی تدوین کرده و در آن نقشۀ راه و جدول زمانی این کار را مشخص کرده است. گوئو یو رییس دفتر اقتصاد ملی کمیته توسعه و اصلاحات شهر شانگهای در این باره گفت: این برنامه در دست اجرا و ثمربخشی است. او گفت :

«با اجرای این برنامه فعلا 23 پروژه به منظور بازتر کردن درهای صنایع مالی به خارج در دست اجرا است که از این میان 9 پروژه تکمیل یافته است. به علاوه، پس از سه ماه عملیات ما بازار آتی نفت خام شانگهای را به سومین بازار بزرگ نفت جهان تبدیل کردیم. در بازار بدهیهای بین بانکی نیز کشورهایی مانند فیلیپین، امارات و سنگاپور بیش از 4 میلیارد بدهی یوانی منتشر کردند که 12 درصد حجم کل «اوراق قرضۀ پاندا» منتشر شده در این مدت را تشکیل داده است.منظور از این اوراق قرضه، اوراق قرضه ای یوانی که توسط شرکتهای خارجی در چین منتشر می شود.

همچنین، در نیمه اول سال جاری 21.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی با امضاء قراردادهای مربوطه به چین واریز شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.1 درصد افزایش یافته است. امسال نیز تا کنون 17 شرکت فرامرزی جدید در شانگهای دفتر مرکزی منطقه ای باز کردند.

گوئو یو رییس دفتر اقتصاد ملی کمیته توسعه و اصلاحات شهر شانگهای در این باره گفت: بازتر کردن درهای صنایع مالی شانگهای به خارج برای توسعه آتی شانگهای بسیار مهم است. او افزود:

«در آینده درهای صنایع مالی، از جمله صنعت بانکی، بازار بورس، بازار سازه های صنایع مالی را بازتر خواهیم کرد. همچنین، همزمان، ما بازار مالی و صنایع مالی خود شانگهای را تقویت می کنیم و از بروز ریسک جلوگیری خواهیم کرد».

همچنین، شانگهای در حال پیشبرد جدول زمانی طرح «اتصال بورسهای شانگهای و لندن» است و تا دهه سوم ماه اوت توافقنامه هایی به منظور تعمیق همکاری مالی با مناطق هنگ کنگ و ماکائو نیز با مدیریت این دو شهر امضاء خواهد کرد

 

 China Radio International.CRI.