اعتبار سنجی شرکتها:


بدون شک با افزایش روابط تجاری میان شرکتهای ایرانی و چینی یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای ایرانی، امکان ایجاد ارتباط با شرکتهای معتبر و با سابقه چینی در امر تجارت بخصوص واردات است.انتشار فهرست شرکتهای معتبر چینی و همچنین معرفی پایگاه های اطلاع رسانی حاوی بانکهای اطلاعاتی از شرکتهای معتبرچینی از جمله اقداماتی به شمار می رود که در جهت کمک به پروژه مدیریت واردات از کشور چین قابل ارزیابی است.
اما به هر دلیل شرکتهای ایرانی ممکن است با برخی از شرکتهای چینی ایجاد ارتباط کرده باشند و علاقه مند به کسب اطلاع از وضعیت اعتبار تجاری آن شرکت باشند. در این زمینه با ارتباطی که با امور حقوقی شورای ترویج تجارت خارجی/اتاق بازرگانی بین المللی چین برقرار شده است، امکان کسب اطلاع از وضعیت اعتباری شرکتهای چینی با اتکا به منابع اطلاعاتی رسمی و دولتی چین فراهم می باشد. نهاد مزبور  دو مسیر پیش روی شرکتهای ایرانی قرار داده است که با پرداخت هزنیه اندکی قابل پیگیری است.
اول: مسیر درخواست خلاصه گزارش
گزارش مزبور خلاصه ای از اطلاعات اولیه شرکت چینی شامل، وضعیت ثبت شرکت،سرمایه ثبت شده،حوزه فعالیت تجاری،نمایندگی قانونی و...است که تهیه آن 500 یوآن  هزینه دارد.
دوم :مسیر درخواست گزارش تفصیلی
گزارش تفصیلی علاوه بر اطلاعات اولیه شرکت،اطلاعات مالکیت،مدیران شرکت و سوابق آنها، گزارشات مالی،گردش مالی و حجم تجارت خارجی، تعداد کارکنان، وضعیت پرداختها، سوابق طرح دعوا در دادگاه و در نهایت گزارشی از وزن و اعتبار شرکت مزبور ارائه می نماید تهیه این گزارش به صورت عادی (7 تا 10 روز کاری)  1500 یوآن و بصورت فوری(4 تا 6 روز کاری)2000 یوآن هزینه خواهد داشت. چنانچه شرکت مورد درخواست در هنگ کنگ به ثبت رسیده باشد، تهیه  گزارش به صورت عادی (10 تا 12روز کاری)  2000 یوآن و بصورت فوری(7 تا 10 روز کاری)2500 یوآن هزینه خواهد داشت. از آنجا که  گزارش به زبان چینی تهیه می شود،ترجمه گزارش به زبان انگلیسی معادل 20 درصد به هزینه های فوق اضافه خواهد نمود.
مراحل درخواست تهیه گزارش:
1. تکمیل فرم صفحه 3
2.ارسال فرم به نمابر یا پست الکترونیکی زیر:

توصیه می شود درخواست خود را علاوه بر ایمیل، حتماً از طریق فاکس  و با عنوان مورد اشاره در زیر ارسال فرمایید.

Shi Ying
Legal Counsel Office


Tel: 86 10 82217059
Fax: 86 10 80017082
E-mail: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
3.واریز هزینه تهیه گزارش به حساب زیر:
Beneficiary: Legal Affairs Department of China Council for the Promotion of International Trade
Beneficiary’s Bank Name: Bank of China Beijing Landmark Tower Sub-branch
Beneficiary’s A/C No: 803713884608091001
Swift Code:  BKCH CN BJ110
4.ارسال اصل فرم یاد شده از طریق پست به آدرس زیر:
Legal Counsel Office
China Council for the Promotion of International Trade/
China Chamber of International Commerce
3-4/ F, CCOIC Building, No.2 Huapichang Hutong,
Xicheng District, Beijing 100035,
P.R. China
5.دریافت گزارش پس از دو هفتهEngagement Letter for Credit Check
Consignor:                                                  
Consignee:  Legal Counsel Office of China Council for the Promotion of International Trade
The consignor entrusts the consignee to conduct a credit check on the following Chinese company (target company),
Target Company                                         
Nationality of Target Company :Chinese                                          
Contact Information of Target Company:

The charge for credit check is (please tick)
RMB1500 (full check on ordinary basis) 4-6 working day
RMB2000 (full check on urgent basis) 7-10 working day
RMB500 (basic registration information).

The consignor assures the full payment arrives the consignee’s account and all the transmission charges or rate exchange risk shall be borne by the consignor.  The consignee will arrange the credit check upon receipt of the full payment.

The consignee’s bank information is as below,
Beneficiary:     Legal Affairs Department of China Council for the Promotion of International Trade
Beneficiary’s Bank Name:  Bank of China Beijing Landmark Tower Sub-branch
Beneficiary’s A/C No. 803713884608091001

Consignor (Signature)                             Date           


Fax: 86 10 80017082