اعتبار سنجی شرکتها:

اعتبارسنجی شرکتها:
بدون شک با افزایش روابط تجاری میان شرکتهای ایرانی و چینی یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای ایرانی، امکان ایجاد ارتباط با شرکتهای معتبر و با سابقه چینی در امر تجارت بخصوص واردات است. انتشار فهرست شرکتهای معتبر چینی و همچنین معرفی پایگاه های اطلاع رسانی حاوی بانکهای اطلاعاتی از شرکتهای چینی از جمله اقداماتی به شمار می رود که در جهت کمک به واردات ایمن از کشور چین قابل ارزیابی است.
اما به هر دلیل شرکتهای ایرانی ممکن است با برخی از شرکتهای چینی ایجاد ارتباط کرده باشند و علاقه مند به کسب اطلاع از وضعیت اعتبار تجاری آن شرکت باشند. در این زمینه اعضای محترم اتاق ایران و چین می توانند درخواست خود را جهت اطلاع از وجود و / یا عدم وجود شرکت چینی به دبیرخانه این اتاق ارسال نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 88306999 تماس حاصل نمائید.
بدون شک با افزایش روابط تجاری میان شرکتهای ایرانی و چینی یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای ایرانی، امکان ایجاد ارتباط با شرکتهای معتبر و با سابقه چینی در امر تجارت بخصوص واردات است. انتشار فهرست شرکتهای معتبر چینی و همچنین معرفی پایگاه های اطلاع رسانی حاوی بانکهای اطلاعاتی از شرکتهای چینی از جمله اقداماتی به شمار می رود که در جهت کمک به واردات ایمن از کشور چین قابل ارزیابی است.اما به هر دلیل شرکتهای ایرانی ممکن است با برخی از شرکتهای چینی ایجاد ارتباط کرده باشند و علاقه مند به کسب اطلاع از وضعیت اعتبار تجاری آن شرکت باشند. در این زمینه اعضای محترم اتاق ایران و چین می توانند درخواست خود را جهت اطلاع از وجود و / یا عدم وجود شرکت چینی به دبیرخانه این اتاق ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره 88306999 تماس حاصل نمائید.