رشد 6/5 درصدی صادرات چین در 9 ماه نخست 2018

آمار گمرک چین حاکی از رشد 6/5 درصدی صادرات چین در 9 ماه نخست سال جاری می باشد که به 11/86 تریلیارد یوان (1/72 تریلیارد دلار آمریکا) رسید .

مازاد تجاری چین در این مدت با کاهش 28/3 درصدی به 1/44 تریلیارد یوان رسید.

به نقل از لی کویوِن سخنگوی اداره گمرک چین ، صادرات محصولات برقی- مکانیکی با رشد 7/8 درصدی به 6/91 تریلیارد یوان رسید و 58/3 درصد از مجموع حجم صادرات چین را تشکیل داد .

چین اقدامات متعددی از جمله افزایش 16/3درصدی صادرات خودرو و 18/7 درصدی قطعات خودرو به منظور تنظیم مجدد ساختار صادراتی اش اتخاذ کرده است.

به گفته وی چین دستاوردهای چشمگیری در زمینه توسعه پاک تجارت خارجی ، کاهش 7/6 درصدی صادرات محصولات وابسته به صنعت ، محصولات آلاینده و وابسته به منابع دست یافته است.

چین با اقدام شرکت ها در راستای تحول بازار صادرات و یافتن شرکای تجاری نیز شاهد سطوح بالاتری از گشایش بوده است .

رشد تجارت چین و کشورهای مجاور کمربند و جاده 3/3 درصد بیشتر تر از نرخ رشد تجارت خارجی کل چین بوده است.

تجارت آفریقا و آمریکای لاتین به ترتیب 3/9 درصد و 3/8 درصد بالاتر از رشد نهایی تجارت بوده است .

منبع : شینهوآ