گشایش صد و بیست و چهارمین نمایشگاه صادرات و واردات گوانگجو

 به گزارش رادیو بین المللی چین، بنا به اطلاعات از نشست خبری نمایشگاه صادرات و واردات گوانگجو چین، تدارکات صد و بیست و چهارمین نمایشگاه صادرات و واردات گوانگجو که به سکوی تجارت بین المللی مبنی بر «خرید جهانی و فروش جهانی» تبدیل شده، به انجام رسیده و روز دوشنبه 23 مهر/ میزان، 15 اکتبر در سالن نمایشگاه گوانگجو گشایش خواهد یافت.

شو بینگ سخنگوی نمایشگاه صادرات و واردات گوانگجو گفت: الگوی کلی صد و بیست و چهارمین نمایشگاه گوانگجو تغییر نکرده و اندازه نمایشگاه نیز ثابت مانده و دارای 60645 غرفه است و 25583 شرکت داخلی و خارجی در این دور نمایشگاه شرکت می کنند.

شو بینگ گفت: این دور نمایشگاه گوانگجو با بهره گیری از دو بازار داخلی و خارجی و همچنین دو نوع منبع، کاربری خود یعنی «خرید جهانی و فروش جهانی» را تقویت می کند. شایان ذکر است به ویژه پس از طرح پیشنهاد «یک کمربند - یک جاده»، اکنون حدود شصت درصد شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه گوانگجو از کشورها و مناطق حاشیه مسیر «یک کمربند - یک جاده» هستند. در مدت زمان برگزاری نمایشگاه، 20 مجمع عمده نیز برگزار می شود که حوزه های پیشرفت تجارت بین المللی، کنترل و پیشگیری از ریسک تجاری، اصطکاک تجاری چین و آمریکا، اتصال عرضه و خرید، حق مالکیت معنوی و روند مد را پوشش می دهد.


China Radio International.CRI.