تراز تجاری با کمتر از یک میلیارد دلار مثبت ماند

 در هفت ماهه نخست سال جاری صادرات غیرنفتی ایران نسبت به سال گذشته بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است.

 براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هفت ماهه نخست سال جاری در این مدت، صادرات غیرنفتی ایران از مرز ۲۷ میلیارد دلار گذشت و به ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار رسید.

براساس این گزارش، حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۶۷ میلیون و ۳۶۲ هزار تن رسیده است که ارزش آن به رقمی برابر ۲۷ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار می‌رسد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان مهر ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۳.۳۵ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است. از سوی دیگر، در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۱۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دلار بوده است که واردات ایران در این مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۸.۶۸ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۰۷ درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۹.۹۸ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۴۹ درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۶ درصد، متانول به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۲ درصد و پلی‌اتیلن گرید فیلم به ارزش ۶۹۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۴ درصد بوده است.

گزارش گمرک ایران حاکی از آن است که در مدت مذکور ۳۱.۴۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۹.۹۸ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۶۰ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

همچنین اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۲۱ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۱۷ درصد، برنج به ارزش ۹۸۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۷۵ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۷۸۹ میلیون دلار و سهم ارزشی سه درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۲۲ درصد بوده است.

مقاصد مهم صادراتی ایران

در این مدت، عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی به ترتیب پنج کشور عراق با پنج میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۱.۰۴ درصد، چین با پنج میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۹.۷۶ درصد، امارات متحده عربی با چهار میلیارد و ۶۳۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۷.۰۳ درصد، افغانستان با یک میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۸۷ درصد و هند با یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۱۴ درصد بوده‌اند.

عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در هفت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با شش میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۵.۱۸ درصد، امارات متحده عربی با سه میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۹۵ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۲۱ درصد، هند با یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۱ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۲ درصد انجام شده است.

 


ایسنا