نرخ تورم کالاهای صادراتی ۲۰.۹ درصد

مرکز آمار نرخ تورم ریالی کالاهای صادراتی در فصل تابستان ۹۷ را برابر ۲۰.۹ درصد و نرخ تورم دلاری را ۹.۳ درصد اعلام کرد.

به گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان­ ۱۳۹۷ برابر با ۲۴۰,۵ است که نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۷، ۶.۳ درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۲۷ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با ۲۰.۹ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) نیز در فصل تابستان­ ۱۳۹۷ برابر با ۱۲۶,۰ است که نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۷، ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

 تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) برابر با ۹.۳ درصد بوده است.

همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل تابستان سال­ ۱۳۹۷ برابر با ۸۳۲,۳ است که نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۷، ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ۷۳.۳ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ۲۸.۵ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰=۱۳۹۰) نیز در فصل تابستان سال­ ۱۳۹۷ برابر با ۲۵۷,۴ است که نسبت به فصل قبل، ۴.۲ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ۸.۷ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ۰.۱ درصد بوده است.

برای محاسبه شاخص­ فصل تابستان ۱۳۹۷ از داده‌­های مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است، لذا نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی است و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود.

پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده‌های قطعی فصل تابستان ۱۳۹۷ را استخراج و ارائه کند، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.

 

خبرگزاری صدا و سیما